— IP 113.109.37.*的測速報告 —

當前只顯示最近10條測試結果,你可以通過測速記錄來查看更多的測試結果。

No IP 下載速度 上傳速度 所在區域 測試時間 測速節點
1 113.109.37.* 99.45 Mbps 23.74 Mbps 廣州 2018-11-27 22:24:43 云測節點-RU
2 113.109.37.* 90.19 Mbps 38.44 Mbps 廣州 2019-06-30 12:37:56 廣州電信

— 附近鄰居的測速報告 —

No IP 下載速度 上傳速度 所在區域 測試時間 測速節點
1 113.109.37.* 15.89 Mbps 8.25 Mbps 廣州 2018-12-10 22:33:52 云測節點-UA
2 113.109.37.* 11.73 Mbps 2.7 Mbps 廣州 2018-12-10 22:38:08 云測節點-RU
3 113.109.37.* 6.31 Mbps 0.57 Mbps 廣州 2019-03-30 21:54:41 云測節點-RU
4 113.109.37.* 20.04 Mbps 18.3 Mbps 廣州 2019-02-03 18:51:27 云測節點-RU
5 113.109.37.* 95.74 Mbps 39.8 Mbps 廣州 2018-10-27 15:52:40 云測節點-RU
6 113.109.37.* 96.12 Mbps 40.78 Mbps 廣州 2018-11-29 15:41:09 云測節點-RU
7 113.109.37.* 20.79 Mbps 5.22 Mbps 廣州 2018-11-10 18:12:08 云測節點-RU
8 113.109.37.* 27.01 Mbps 4.17 Mbps 廣州 2018-11-10 18:14:01 云測節點-RU
9 113.109.37.* 46.57 Mbps 27.22 Mbps 廣州 2019-03-02 11:05:44 云測節點-RU
10 113.109.37.* 84.27 Mbps 27.56 Mbps 廣州 2019-03-13 00:04:15 云測節點-RU
广东26选5玩法介绍