— IP 117.22.203.*的測速報告 —

當前只顯示最近10條測試結果,你可以通過測速記錄來查看更多的測試結果。

No IP 下載速度 上傳速度 所在區域 測試時間 測速節點
1 117.22.203.* 33.62 Mbps 817.52 Mbps 西安 2018-12-15 10:33:17 云測節點-CN
2 117.22.203.* 325.42 Mbps 32.51 Mbps 西安 2019-06-30 12:37:56 甘肅電信
3 117.22.203.* 312.55 Mbps 31.95 Mbps 西安 2019-06-30 12:39:05 甘肅電信

— 附近鄰居的測速報告 —

No IP 下載速度 上傳速度 所在區域 測試時間 測速節點
1 117.22.203.* 67.21 Mbps 22.24 Mbps 西安 2019-01-28 13:54:31 云測節點-US
2 117.22.203.* 95.51 Mbps 34.53 Mbps 西安 2019-03-14 10:13:18 云測節點-RU
3 117.22.203.* 249.28 Mbps 114.42 Mbps 西安 2019-03-31 18:11:17 云測節點-LK
4 117.22.203.* 60.22 Mbps 882.78 Mbps 西安 2018-12-11 21:02:42 云測節點-RU
5 117.22.203.* 230.77 Mbps 31.97 Mbps 西安 2018-12-26 12:35:22 云測節點-US
6 117.22.203.* 49.41 Mbps 30.42 Mbps 西安 2018-11-15 23:57:33 云測節點-US
7 117.22.203.* 210.38 Mbps 33.74 Mbps 西安 2019-02-18 13:28:27 云測節點-US
8 117.22.203.* 9.37 Mbps 10.47 Mbps 西安 2019-03-15 23:11:36 云測節點-RU
9 117.22.203.* 52.54 Mbps 31.19 Mbps 西安 2019-03-16 17:09:29 云測節點-RU
10 117.22.203.* 52.03 Mbps 34.55 Mbps 西安 2019-03-16 17:11:02 云測節點-RU
广东26选5玩法介绍