— IP 117.88.46.*的測速報告 —

當前只顯示最近10條測試結果,你可以通過測速記錄來查看更多的測試結果。

No IP 下載速度 上傳速度 所在區域 測試時間 測速節點
1 117.88.46.* 158.2 Mbps 26.14 Mbps 南京 2019-06-29 17:52:12 云測節點
2 117.88.46.* 152.54 Mbps 24.75 Mbps 南京 2019-06-30 00:35:44 云測節點
3 117.88.46.* 243.15 Mbps 21.22 Mbps 南京 2019-06-30 00:36:56 云測節點
4 117.88.46.* 238.56 Mbps 37.1 Mbps 南京 2019-06-30 00:37:38 云測節點
5 117.88.46.* 189.14 Mbps 25.68 Mbps 南京 2019-06-30 12:37:56 云測節點

— 附近鄰居的測速報告 —

No IP 下載速度 上傳速度 所在區域 測試時間 測速節點
1 117.88.46.* 223.58 Mbps 35.56 Mbps 南京 2018-11-26 18:57:35 云測節點-RU
2 117.88.46.* 89.45 Mbps 13.16 Mbps 南京 2019-03-14 10:51:44 云測節點-BR
3 117.88.46.* 94.23 Mbps 13.61 Mbps 南京 2019-03-14 10:52:27 云測節點-BR
4 117.88.46.* 95.15 Mbps 13.26 Mbps 南京 2019-03-14 10:53:53 云測節點-BR
5 117.88.46.* 97.06 Mbps 25.44 Mbps 南京 2018-12-17 19:36:22 云測節點-RU
6 117.88.46.* 77.55 Mbps 25.58 Mbps 南京 2018-12-01 00:50:09 云測節點-RU
7 117.88.46.* 53.89 Mbps 34.73 Mbps 南京 2018-11-11 16:58:32 云測節點-BR
8 117.88.46.* 13.54 Mbps 16.13 Mbps 南京 2018-11-11 16:59:32 云測節點-BR
9 117.88.46.* 0.2 Mbps 0.46 Mbps 南京 2018-11-23 18:46:31 云測節點-RU
10 117.88.46.* 0.18 Mbps 0.51 Mbps 南京 2018-11-23 18:47:56 云測節點-RU
广东26选5玩法介绍