— IP 121.248.51.*的測速報告 —

當前只顯示最近10條測試結果,你可以通過測速記錄來查看更多的測試結果。

No IP 下載速度 上傳速度 所在區域 測試時間 測速節點
1 121.248.51.* 86.23 Mbps 100.45 Mbps 南京 2019-06-30 12:37:56 云測節點-CN

— 附近鄰居的測速報告 —

No IP 下載速度 上傳速度 所在區域 測試時間 測速節點
1 121.248.51.* 77.51 Mbps 0.84 Mbps 南京 2019-02-10 10:34:55 云測節點-BR
2 121.248.51.* 111.46 Mbps 22.73 Mbps 南京 2019-03-13 15:04:23 云測節點-BR
3 121.248.51.* 86.56 Mbps 26.7 Mbps 南京 2019-03-19 19:59:10 云測節點-BR
4 121.248.51.* 75.53 Mbps 31.32 Mbps 南京 2019-03-13 15:13:10 云測節點-BR
5 121.248.51.* 30.17 Mbps 33.34 Mbps 南京 2019-01-01 22:22:16 云測節點-BR
6 121.248.51.* 17.05 Mbps 33.59 Mbps 南京 2019-01-01 22:23:11 云測節點-BR
7 121.248.51.* 56.86 Mbps 32.44 Mbps 南京 2019-03-19 20:03:04 云測節點-BR
8 121.248.51.* 98.09 Mbps 498.69 Mbps 南京 2019-03-30 16:32:02 云測節點-BR
9 121.248.51.* 30.47 Mbps 49.08 Mbps 南京 2019-03-27 19:43:40 云測節點-BR
10 121.248.51.* 28.4 Mbps 5.09 Mbps 南京 2018-10-27 15:52:40 云測節點-BR
广东26选5玩法介绍