— IP 124.238.138.*的測速報告 —

當前只顯示最近10條測試結果,你可以通過測速記錄來查看更多的測試結果。

No IP 下載速度 上傳速度 所在區域 測試時間 測速節點
1 124.238.138.* 25.43 Mbps 4.18 Mbps 廊坊 2019-06-29 19:15:29 云測節點
2 124.238.138.* 24.72 Mbps 5.18 Mbps 廊坊 2019-06-29 19:19:09 云測節點
3 124.238.138.* 21.75 Mbps 8.25 Mbps 廊坊 2019-06-29 19:44:14 云測節點
4 124.238.138.* 24.41 Mbps 4.09 Mbps 廊坊 2019-06-30 12:31:57 云測節點
5 124.238.138.* 23.25 Mbps 5.38 Mbps 廊坊 2019-06-30 12:33:05 云測節點
6 124.238.138.* 23.07 Mbps 4.33 Mbps 廊坊 2019-06-30 12:37:56 云測節點
7 124.238.138.* 23.47 Mbps 5.28 Mbps 廊坊 2019-06-30 12:39:54 云測節點

— 附近鄰居的測速報告 —

No IP 下載速度 上傳速度 所在區域 測試時間 測速節點
1 124.238.138.* 89.09 Mbps 24.56 Mbps 廊坊 2019-01-28 18:56:32 云測節點
2 124.238.138.* 24.15 Mbps 9.47 Mbps 廊坊 2019-03-22 19:37:52 云測節點-TW
3 124.238.138.* 12.92 Mbps 20.76 Mbps 廊坊 2019-01-01 14:30:20 云測節點-IN
4 124.238.138.* 13.65 Mbps 23.39 Mbps 廊坊 2019-01-01 14:31:40 云測節點-BD
5 124.238.138.* 15.9 Mbps 23.63 Mbps 廊坊 2019-01-01 14:32:21 云測節點-BD
6 124.238.138.* 49.3 Mbps 10.31 Mbps 廊坊 2018-11-14 19:47:25 云測節點-CN
7 124.238.138.* 44.62 Mbps 11.09 Mbps 廊坊 2018-11-14 19:48:08 云測節點-CN
8 124.238.138.* 31.77 Mbps 37.51 Mbps 廊坊 2019-02-18 00:15:02 云測節點-IN
9 124.238.138.* 40.81 Mbps 32.88 Mbps 廊坊 2019-02-18 00:16:29 云測節點-IN
10 124.238.138.* 77.63 Mbps 37.04 Mbps 廊坊 2019-02-18 00:17:07 云測節點-IN
广东26选5玩法介绍