— IP 125.92.130.*的測速報告 —

當前只顯示最近10條測試結果,你可以通過測速記錄來查看更多的測試結果。

No IP 下載速度 上傳速度 所在區域 測試時間 測速節點
1 125.92.130.* 180.8 Mbps 65.08 Mbps 中山 2019-06-30 12:37:57 云測節點-MO

— 附近鄰居的測速報告 —

No IP 下載速度 上傳速度 所在區域 測試時間 測速節點
1 125.92.130.* 85.6 Mbps 24.52 Mbps 中山 2018-11-21 21:57:25 云測節點-RU
2 125.92.130.* 34.49 Mbps 14.96 Mbps 中山 2019-03-28 13:59:59 云測節點-RU
3 125.92.130.* 335.27 Mbps 63.7 Mbps 中山 2018-11-30 22:44:37 云測節點-RU
4 125.92.130.* 45.7 Mbps 20.57 Mbps 中山 2019-03-23 15:49:52 云測節點-RU
5 125.92.130.* 506.69 Mbps 64.38 Mbps 中山 2019-03-15 17:53:38 云測節點-RU
6 125.92.130.* 45.43 Mbps 33.39 Mbps 中山 2019-02-23 22:03:54 云測節點-RU
7 125.92.130.* 175.15 Mbps 63.75 Mbps 中山 2019-01-12 19:48:27 云測節點-RU
8 125.92.130.* 7.45 Mbps 65.09 Mbps 中山 2018-12-21 16:28:57 云測節點-RU
9 125.92.130.* 325.55 Mbps 38.88 Mbps 中山 2019-03-31 00:31:10 云測節點-RU
10 125.92.130.* 104.49 Mbps 26.97 Mbps 中山 2019-01-08 20:26:27 云測節點-RU
广东26选5玩法介绍