— IP 171.43.215.*的測速報告 —

當前只顯示最近10條測試結果,你可以通過測速記錄來查看更多的測試結果。

No IP 下載速度 上傳速度 所在區域 測試時間 測速節點
1 171.43.215.* 27.26 Mbps 26.12 Mbps 武漢 2018-11-17 07:04:51 云測節點-UA
2 171.43.215.* 129.94 Mbps 25.32 Mbps 武漢 2019-03-23 16:19:06 云測節點-CN
3 171.43.215.* 128.2 Mbps 27.23 Mbps 武漢 2019-03-23 16:22:56 云測節點-MM
4 171.43.215.* 121.47 Mbps 24.13 Mbps 武漢 2019-03-23 16:23:42 云測節點-AL
5 171.43.215.* 126.41 Mbps 24.59 Mbps 武漢 2019-03-23 16:24:43 云測節點-AL
6 171.43.215.* 55.92 Mbps 9.7 Mbps 武漢 2019-06-07 10:34:42 云測節點
7 171.43.215.* 66.02 Mbps 10.02 Mbps 武漢 2019-06-07 10:37:39 云測節點
8 171.43.215.* 53.92 Mbps 12.31 Mbps 武漢 2019-06-30 12:37:56 云測節點-CN

— 附近鄰居的測速報告 —

No IP 下載速度 上傳速度 所在區域 測試時間 測速節點
1 171.43.215.* 72.48 Mbps 38.38 Mbps 武漢 2019-01-13 16:14:40 云測節點-UA
2 171.43.215.* 60.11 Mbps 39.38 Mbps 武漢 2019-01-13 16:21:10 云測節點-ZA
3 171.43.215.* 55.85 Mbps 7.3 Mbps 武漢 2019-01-09 01:00:53 云測節點-IN
4 171.43.215.* 85.72 Mbps 26.28 Mbps 武漢 2019-01-09 01:01:36 云測節點-UA
5 171.43.215.* 95.95 Mbps 26.26 Mbps 武漢 2019-01-26 14:45:19 云測節點-UA
6 171.43.215.* 40.9 Mbps 28.29 Mbps 武漢 2019-01-18 22:27:14 云測節點-UA
7 171.43.215.* 78.73 Mbps 24.83 Mbps 武漢 2019-01-18 22:28:08 云測節點-UA
8 171.43.215.* 14.05 Mbps 2.02 Mbps 武漢 2019-03-26 17:45:06 云測節點-CN
9 171.43.215.* 7.3 Mbps 2.64 Mbps 武漢 2019-03-27 21:56:18 云測節點-CN
10 171.43.215.* 67.68 Mbps 31.27 Mbps 武漢 2019-03-25 20:50:04 云測節點-CN
广东26选5玩法介绍