— IP 223.166.141.*的測速報告 —

當前只顯示最近10條測試結果,你可以通過測速記錄來查看更多的測試結果。

No IP 下載速度 上傳速度 所在區域 測試時間 測速節點
1 223.166.141.* 69.37 Mbps 35.46 Mbps 上海 2018-12-08 19:04:58 云測節點-UA
2 223.166.141.* 92.07 Mbps 37.24 Mbps 上海 2019-01-20 10:00:57 云測節點-UA
3 223.166.141.* 35.01 Mbps 24.52 Mbps 上海 2019-06-30 07:11:49 云測節點
4 223.166.141.* 61.51 Mbps 25.64 Mbps 上海 2019-06-30 07:34:07 云測節點
5 223.166.141.* 47.63 Mbps 28.58 Mbps 上海 2019-06-30 12:37:14 上海移動
6 223.166.141.* 39.65 Mbps 28.27 Mbps 上海 2019-06-30 12:37:56 上海移動
7 223.166.141.* 44.26 Mbps 19.48 Mbps 上海 2019-06-30 12:38:32 上海移動
8 223.166.141.* 36.68 Mbps 16.12 Mbps 上海 2019-06-30 12:39:46 上海移動
9 223.166.141.* 87.31 Mbps 27.84 Mbps 上海 2019-06-30 12:53:21 上海移動

— 附近鄰居的測速報告 —

No IP 下載速度 上傳速度 所在區域 測試時間 測速節點
1 223.166.141.* 95.23 Mbps 30.68 Mbps 上海 2018-12-06 07:57:19 云測節點-UA
2 223.166.141.* 52.83 Mbps 36.62 Mbps 上海 2018-12-02 14:44:36 云測節點-UA
3 223.166.141.* 46.05 Mbps 41.47 Mbps 上海 2018-12-21 22:23:36 云測節點-UA
4 223.166.141.* 95.25 Mbps 42.8 Mbps 上海 2019-01-05 13:04:55 云測節點-UA
5 223.166.141.* 262.48 Mbps 42.01 Mbps 上海 2019-02-07 18:17:04 云測節點-UA
6 223.166.141.* 34.74 Mbps 20.22 Mbps 上海 2018-10-28 22:47:17 云測節點-UA
7 223.166.141.* 0.74 Mbps 4.88 Mbps 上海 2018-12-23 18:15:55 云測節點-UA
8 223.166.141.* 68.69 Mbps 28.25 Mbps 上海 2018-12-23 21:22:13 云測節點-UA
9 223.166.141.* 253.77 Mbps 41 Mbps 上海 2019-03-14 13:14:09 云測節點-UA
10 223.166.141.* 78.46 Mbps 29.63 Mbps 上海 2019-03-16 14:25:51 云測節點-UA
广东26选5玩法介绍