— IP 61.171.152.*的測速報告 —

當前只顯示最近10條測試結果,你可以通過測速記錄來查看更多的測試結果。

No IP 下載速度 上傳速度 所在區域 測試時間 測速節點
1 61.171.152.* 75.56 Mbps 24.84 Mbps 上海 2019-06-30 12:37:56 云測節點-CN

— 附近鄰居的測速報告 —

No IP 下載速度 上傳速度 所在區域 測試時間 測速節點
1 61.171.152.* 47.78 Mbps 59.52 Mbps 上海 2019-02-25 19:59:56 云測節點-UA
2 61.171.152.* 47.78 Mbps 59.52 Mbps 上海 2019-02-25 19:59:56 云測節點-UA
3 61.171.152.* 39.24 Mbps 26.15 Mbps 上海 2019-03-17 13:38:02 云測節點-UA
4 61.171.152.* 147.15 Mbps 11.95 Mbps 上海 2019-03-17 13:54:31 云測節點-UA
5 61.171.152.* 7.11 Mbps 29.76 Mbps 上海 2019-03-24 08:22:37 云測節點-UA
6 61.171.152.* 50.56 Mbps 12.76 Mbps 上海 2019-03-24 09:11:19 云測節點-UA
7 61.171.152.* 521.43 Mbps 60.24 Mbps 上海 2018-12-20 23:18:45 云測節點-UA
8 61.171.152.* 305.26 Mbps 25.36 Mbps 上海 2019-01-07 18:31:24 云測節點-UA
9 61.171.152.* 377.41 Mbps 26.36 Mbps 上海 2019-01-07 18:33:32 云測節點-UA
10 61.171.152.* 81.55 Mbps 35.73 Mbps 上海 2018-12-04 08:23:10 云測節點-UA
广东26选5玩法介绍